فلافل چه کم از مرغ سوخاری دارد!

 

پشت آن شیشه ی روغن مالی

پس آن میله گردان گریل

مرغ ها آویزان

روی آن سینی داغ

سینی همرنگ قیر

هات داگ و پنیر

بندری مال که بود؟

دست هر مشتری گشنه و سیر

ظرف هایی پر سس

پیرزن با لب خندان پرسید

ساندویچ سرد هم دارید؟

نی نوشابه آن مرد شکست

این خیار شور چرا پس شور است

ومن از این همه زیبایی مست

که فلافل چه کم از مرغ سوخاری دارد

/ 1 نظر / 158 بازدید
.

cool!!!