صد رحمت به بي صاحابي (قول کنکور)

صد رحمت به بي صاحابي (قول کنکور)

امروز به طور تخصصي و از طرف وبلاگ افسانه ي بهين پيش دکتر بهين رفتيم تا از ايشان در مورد عقب ماندگي کشور هاي جهان سوم و در حال توصعه به ويژه کشور عزيزمان ايران از ايشان جويا شديم !

رضا بنده : با سلامي دوباره خدمت شما دکتر بهين , مي خواستم در مورد علل اصلي عقب ماندگي کشورهاي جهان سوم يا در حال توصعه به ويژه کشورهاي مسلمان و به طور ويژه تر در مورد کشور عزيزمان ايران جويا شويم , چه طور ممکن است کشوري که 2500 سال پيش داراي سيستم اداري کاملا امروزي داشته , امروز هنوز مشکلات اداري و مديريتي شديد گريبان گير کشور باشد تا حدي که در رده 84 فساد اداري قرار بگيرد ؟

دکتر بهين : بله با اين نکته که شما فرموديد در مورد سيستم اداري 2500 سال پيش ايران موافقم , ايران داراي وزارت خانه هاي متعددي بوده , البته نه به اسم وزارت خانه و شخصي به نام وزير که هر بلايي که بخواهد سر سازمان بياورد . چيزي که همگان به نام چاپار مي شناسند همين وزارت پست امروز ماست , وزارت راه ترابري , وزارت جنگ و وزارت اطلاعات و ... که البته بحث در موردشان در اين مقام نمي کنجد وجود داشته ولي شما اين نکته را که دوام اين سيستم غير قابل باور چندان زياد نبوده و سرانجام انها همان سرانجام حکومتشان بود .

بود ولي نيست

شما به اين نکته بايد دقت کنيد که ايران بعد از ورود اسلام ايران 700 سال حکومت مستقل نداشته و هيچ چيز از ميراث پارسيان باقي نماند ! تنها نژاد پارسي بود که در خون و رگ ايرانيان همچنان جريان داشت . البته اين نکته که جنگهايي که در سراسر تاريخ ايران زمين گريبان گير قوم پارس  بوده که باعث شد بسياري از آنان به کشورهاي همسايه مثل عراق و عثماني و گاهي هندوستان و پاکستان سفر کنند و در بسياري از اوقات در هنگام جداشدن قسمتهاي مختلفي از ايران مثل عراق و افغانستان مردم آن قسمت ها به علت عرق ملي که به ايران داشتند به شهرهاي باقي مانده ايران سفر مي کردند که بيان گر از بين رفتن نژاد راستين پارس شده است .

البته اکثر ايرانياني که از گذشته خود با خبر مي شوند تبديل به يک پارسي اصيل مي شوند . اين قوم تنها نياز به ياد آوري دارد که که بوده !!!!

حکومت بي لياغت ها

برگرديم به بحث خودمان , علت عقب افتادگي . شما ببينيد در صد بالايي از شاهان کشور ما افراد بي لياغتي بودند که ننگ هايي بزرگ بر پيشاني ايران گذاشتند , البته اين نکته نبايد فراموش شود که ايران هر چه هست از زحمات پادشاهان گذشته است , ما پادشاهاني مانند شاه عباس داشتيم که هر چه فراموش شوند باز مردم بوشهر و بندر عباس با نام او بزرگ مي شوند . مردمِ زمان آن دسته از پادشاهان که عرضه غاز چراني هم نداشتند , هم آدم بودند . به علت فريب خوردگي و زرق و برق پادشاهان زمان خود بر اين باور بودند که شاه زمان آنها از تمام شاهان گذشته بهتر بوده و هيچ کس لياغت چنين سمتي را به غير از ايشان ندارد ! ولي اينکه چه کسي لياغت دارد چه کسي ندارد را فقط گذشت زمان و تاريخ ثابت مي کند و بس !

ما نيز چنانيم

در زمان ما نيز چنين است ! نمي توان اين نکته را انکار کرد که افراد نادان و بي لياغت بالاخره به هر سيستم اداري و سياسي وارد مي شوند , و اگر معياري مناسب براي مديريت و محدوديتي شديد در آن سيستم حکم فرما نباشد , آن افراد سست عنصر مي توانند به مدارج بالاي مديريتي برسند , و چون تبديل به شخصيتي بزرگ مي شوند , مخالفت با ايشان برابر است با توهين به تمام زير دستان !! که چنين فردي با اين صفات ناپسند بر شما حق فرماندهي دارد !! و خلاصه اين گونه افراد با توجه به قدرت و تصميمات و افکار غلط واشتباه خود تاثير مستمر و بي نهايتي بر سيستم خواهد گذاشت .

هرچه اين گونه افراد در دولت و حکومتي بيشتر باشند درجه فساد اداري در آن کشور بيشتر مي شود. خوب کشور ما از 84 کشور افراد نادان در سيستم خودکمتر دارد . خوب خيلي هم بد نيشت !

رضا بنده : ببخشيد جناب دکتر ما افرادي را مي بينيم که داراي هوش سرشاري هستند ولي از اين توانايي خود براي مقاصد پليد خود استفاده مي کنند آنها را چگونه توجيح مي کنيد ؟

دکتر بهين : البته اين افراد بر دو دسته اند , آنهايي که مشکل رواني دارند و آنهايي که چندان هم که مي نمايند باهوش نيستند . اگر باهوشند چطور لحظه خود را بر عمر ديگران برتري مي دهند ؟

و بايد متذکر شوم که هيچ انساني ايده آلي وجود ندارد که به تمام معنا هيچ مشکل رواني نداشته باشد , چون اگر وجود داشت اکثر مردم را مشکل دار مي پنداشت . حالا تصور کنيد بسياري مي گويند که او مشکل رواني دارد و او مي گويد بسياري از مردم مشکل رواني دارند , در اين بين چه کسي مشکل دارد ؟ البته آن تک نفر ! چون اوست که با ديگران تفاوت دارد , مردم را درک نمي کند و خلاصه غير نرمال است .

رضا بنده : ببخشيد جناب دکتر من از حرف هاي شما چنين برداشت مي کنم که تعريف خاصي از مشکل رواني و فرد ايده آل وجود ندارد , آيا چنين است ؟

 دکتر بهين : بله دقيقا (بخوانيد دقيقن) چون هر مردمي در هر اجتماع , فرهنگ , تربيت و هوش يک عرف و هنچار را دنبال مي کند که باعث ميشود يک تعريف  متمايز را براي آنها ارائه مي دهد .

رضا بنده : پس به نظر شما افراد بي لياغت مشکل اصلي ممالک هستند ؟

دکتر بهين :خوب اين طور بايد گفت که اين افراد يکي از مشکلات اصلي هستند نه مشکل اصلي ! شما انقلاب صنعتي اروپا را به ياد بياوريد , در آن زمان تمام مردم به سطحي از تفکر و فرهنگ رسيده بودند که به هيچ کس اجازه اشتباه نمي دادند و افراد خاطي را به سختي کيفر مي کردند همان گونه که امروزه مشاهده مي کنيد . در چنين جامعه اي هيچ فرد بي لياغتي به مقام مهمي نميرسد , چون در سمت هاي پايين پس از انجام اشتباه به رده پايين تر مي رود نه بالاتر !

رضا بنده : براي پايان بحث اگر ممکن است يک مثال از چنين مواردي در کشورمان بزنيد .

دکتر بهين :  خوب البته به علتي که در بحث هم آمد من چنين نخواهم کرد ! ولي بگذاريد مثالي از بي حسابي سيستم بزنيم .

مثالي از بي حسابي سيستم

چندين سال است که مملکت ما با مشکلي بزرگ با نام کنکور رو به روست . مسئولين شب ها در کوه ها فرياد ميزنند " آهاي اوهوي , شهر در امن و امان است . آسوده بخوابيد که ما مي خواهيم کنکور را بر داريم صبح که از خواب بيدار مي شوند رئيس جمهورمان با نفرات برتر کنکور ملاقات مي کند , از آنها تمجيد مي کند و جايزه مي دهد !

آخر رئيس جمهور محترم اگر کنکور خوب است چرا مي خواهيد برش داريد ؟ اگر بد است خيلي ... مي کنيد که ارزش آن را در اذهام مردم بيشتر مي کنيد ! سالانه يک مليون و پانصد هزار نفر از افراد جامعه دچار استرس کنکور مي شوند  حد اقل يک مليون خانواده که يک سال روال عادي زندگي خود را کنار مي گذارند تا فرزندشان بتواند  به درس خواندنشان برسند ! اگر اين خانواده ها به طور متوسط 4 نفره هم باشند سالانه 4 مليون نفر از مردم دچار استرس بسيار شديد مي شوند که اگر از دوستان و آشنايان جويا شويد افرادي که از اين استرس دچار بيماري هاي جسمي و شک هاي عصبي شدند را به راحتي مي توانيد پيداکنيد . دولت بايد به هر وجهي که مي تواند از استرس مردم بکاهد نه اينکه عدم قبولي کنکور را پتکي کند و بر سر جامعه بکوبد !

درصدِ قابل توجهي از پذيرفته شدگان فقط قصد مدرک گرفتن دارند و به هيچ عنوان در زندگي آينديشان از مدرک استفاده نخواهند کرد ! چرا چون سياست هاي دولت غلط است ! چون شعور مسئولين نميرسد . چون فکر ميکنند که مدرک دانشگاهي براي خانه داري و باز کردن بغالي و سي دي فروشي لازم است !! و بر اين باورند که مدرک يکي از الزامات شروع زندگي مشترک است !     به خدا که چنين نيست

من نمي گويم که هيچ تفاوتي بين فارق التحصيلان دانشگاه و فارق التحصيلان دبيرستان وجود ندارد , من مي گويم تفاوت بين آنها به متوسط دو سال استرس کشيدن سالانه به طور متوسط چهار مليون نفر از جامعه و خانواديشان نمي ارزد !!!

داروسازان جهان در سال 2000 نزديک به 13.5 ميليارد دلار و در سال  2001نزديک به  15.5 مليارد دلار و در سال 2002 نزديک به 17.2 مليارد دلار دارو هاي زد استرس و افسردگي در جهان فروخته اند !!!!

در چنين جوي دولت مردان ما تنها به بالا بردن سطح استرس مردم کمک مي کنند و هيچ تلاشي براي سرزندگي مردم نميکنند !!!

اين نمونه اي از بلاهايي که بر سر ملت ما مي آيد است صدها سربار از اين قبيل در چنين وسعتي بر دوش مردم ماست که قالبا (بخوانيد قالبن) هزينه آن بر دوش دولت است که مسلما (بخوانيد مسلمن) کم نخواهد بود !!!  

رضا بنده : به نظر من دولت به علت بالا بودن سطح علمي اين افراد از آنها تجليل مي کند .

دکتر بهين :  به نظر اين طور است ولي چه کسي گفته که اين افراد سطح علمي بالايي دارند ؟ اين لفراد در بيساري از اوقات داراي هوش متوسطي هم نيستند و تنها با پشت کار و حفظ کردن تمام کتاب هاي درسي و کنکوريشان به اين درجه ميرسند که چندان ارزش علمي ندارد ! و اصولا ( بخوانيد اصولن) آنها را بايد ثمره کلاس هاي کنکور و اساتيدشان دانست .

خوب اين هم برگي از يک نوشته ديگر

نکته فيلم هندی 1:

امروز اولين باري بود که دييدم دکتر بهين با عصبانيت صحبت ميکنند . نمي دونم شايد روز خوبي نداشت ولي مطمعن هستم که امروز کنکور بر روي دکتر بهين هم استرس و فشار عصبي وارد کرد . تا حالا نديده بودم چيزي که مستقيم به ايشان مربوط نباشد اين چنين خاطرشان را آزرده کند . نميدونم شايد عشق به ميهن و ملت بود ! @};-

نکته فيلم هندی 2:

*** خرده بر حف درشتِ من آزرده مگير ***                              
                                    *** حرف آزرده درشتانه بود خرده مگير ***

نکته فيلم هندی 3:

از پي درمان درد ما دوا سودي نداشت                               

هر كه شد بيمار درد عشق بهبودي نداشت

بود روزي آن عنايت ها كه با ما مينمود                             

غير قصد كشتن ما هيچ مقصودي نداشت

تفسير شعر نکته سوم :خوب اين هم شاعر بوده معصوم که نبوده شعر بي ربط هم مي گفته ...

اشعار فوق از وحشي بافقي است .

/ 0 نظر / 22 بازدید