توجیهات حال با توجه به گذشته و آینده

بود انسان در لحظه به آنچه بوده درگذشته بستگی دارد و آنچه انجام میدهد چه از فعل چه از فکر متاثر از گذشته و مربوط به حال و آینده می گردد.

حال در ذهن هر کس چه می گذرد چه حالش را این گونه می گذراند ؟

 

توجیه لحظه با استفاده از آنچه در گذشته بوده برای توجیه هدفی در آینده

تلاش در لحظه برای هدف دهی آنچه در گذشته بوده برای رسیدن به خواسته ای در آینده

تلاش در لحظه برای اثبات آنچه در گذشته بوده، با استفاده از آینده

توجیه لحظه برای استفاده از آنچه در گذشته بوده بدون توجه به آینده

عدم توجیه یا عدم تلاش و یا هر دو در لحظه به دلیل گذشتن گذشته و نرسیدن آینده

توجیه لحظه به دلیل توجیهات گذشته و فاصله با آینده

 
با توجه به تخحقیقاتی که در این زمینه انجام شده، یک فرد با توجه به شخصیتش به یکی از حالات بالا بیشتر علاقه نشان میدهد،

در این بین قدرت تاثیر گزاری آنچه در گذشته بوده بیشترین تاثیر را بر حال شخص دارد و بعد از آن شدت انگیزه ای که فرد برای بدست آوردن هدف دارد!

/ 1 نظر / 33 بازدید
Nilaya

درود بر بهین و دستیار کم پیدای او توجیه لحظه شاید کاریست که در تاریخ بیشترین وقت و تلاش برایش صرف شده و نیز کمترین و در برخی موارد ناعقلانی ترین نتایج را برای آدمی داشته. مثل گذشته مطلبی در خور بود. البته حالات دیگری هم می توان افزود همش همین نیست دکتر جان