فیلم نوح... Noah

به نام خالق

فیلم نوح!

یک فیلم ضد مذهب، و ضد خدا پرستی!

این فیلم آنگونه که از نامش بر می آید، باید یک فیلم مذهبی باشد که داستان یک پیامبر خدا را روایت کند!

ولی آنچه که میبینیم فیلمی است که به دست عواملی فراماسونری (که به اعتقاد ما جزء فرقه های شیطان پرستی می باشد) ساخته شده است و نماد های آن را در جاهای مختلف به نمایش می گذارد، به عنوان مثال آن صحنه از فیلم که پدر نوح در حال بازی کردن با نوه خود است، با نخ های بازی شکل یک حرم کامل را می سازند، یا آنجا که چشمه از زمین می جوشد کاملا یک ستاره پنج پر ایجاد می کند.

از نکات جالب داستان این که اطلاعات از بوسیله خواب به نوح انتقال میابد و جالب اینکه به وسیله ی افیونی که پدرش به او می دهد آن را به یاد می آورد، این موضوع به گونه ای که نمایش داده می شود که وحی الهی گونه ای توهم است!!

از نکات دیگر آنکه پیامبر خدا در شروع هیچ کاری به هیچ وجه از خدا یاد نمی کند که در آن هم نکاتی وجود دارد...

موضوع دیگری که ذهن بنده را به خود درگیر کرد این بود که رحم و شفقت پدر نوح و نوح باعث باقی ماندن نسل انسان بر روی کره زمین شد و حکمت خدا بر این بود که نسل انسان منقرض شود! یعنی خداوند قصد داشت که انسان کاملا نابود کند ولی پدر نوح و نوح در مقابل او می ایستند!

بزرگترین ضربه ای که این فیلم سعی دارد بر پیکر نبوت بزند نماد پیامبری است که از حضرت آدم به نوح و فرزندانش رسیده... پوست ماری که شیطان در جلد آن انسان و حوا را اغفال کرد و باعث خشم خدا بر انسان و رانده شدن آنها از بهشت شد!

این پوست مار نماد رسالت فرزندان آدم گردیده است! میراثی از خود خود شیطان!!

این مطالب نظر شخصی بهزاد مرادی ناصر است...

/ 0 نظر / 166 بازدید