دکتر بهین آنتی فمنیست بزرگ

اول دیدگاه ها!
همانطور که دیدید جناب دکتر بهین از دو دیدگاه نام بردند، دیدگاه انسانی، ودیدگاه غیر انسانی!
کمتر کسی پیدا میشود که باور نداشته باشد زن از مرد زیبا تر
است، ولی این دیگاه ما انسانهاست.
و البته اکثرا اعتقاد دارند که مرد به دلیل قدرت بدنی موجودی برتر و زن به دلیل فیزیک لطیفتری که دارد موجودی ضعیفتر است،
ولی حقیقت
 را ببینیم! حقیقت چیز دیگریست!
همیشه مردان باهوش و بزرگ بازیچه ی دست زنان میشدند، شاید بازوی مرد قویتر باشد ولی هیچ مردی که در شرایط روحی سالم قدرت مقابله با خواسته های زنان و صد البته اشک ریزان آنها را ندارد و یه سرعت به زانو در می آورد! پس از دیدگاه انسانی مرد موجودی ضعیفتر است!
و اما زیبایی! باور کنیم که مرد زیبا تر است! آیا غیر از این است که به شیر نر به دلیل یال و کوپال و بدن عضلانی اش درجه سلطنت داده اند؟ پس باور کنیم مرد که چهار چوب بدنش بزرگ تر و زورمند تر و بدون نیاز به تغییر شکل جهت زاد و ولد است هم باید زیبا تر باشد.

من در عجبم که چطور میتوانند اعتقاد به برابری زن و مرد را به جناب دکتر بهین نسبت بدهند؟ آیا کسی هست که ایشان را بشناسد و از هوش اجتماعی و درجات تحصیلی ایشان بی خبر باشد؟

چطور ممکن است که یک مرد باهوش باور کند که هورمون هایی که بر صورت مرد ریش میرویاند و سرش را طاس میکند او را موجودی محاجم میکند و هورمون هایی که زنان را لطیف و حساس و اشوه گر میکند تاثیری بر مغز که مرکز تمامیت انسان است نداشته باشد؟

روزی در یکی از کلاس های درس دکتر بهین دانشجویان از ایشان پرسیدند که در ارتباط بین زن و مرد جنسیت فرد در رفتار و طرز فکر شما تاثیر میگذارد؟ همگان انتظار آن را داشتند که بشنوند "نه!"
ولی پاسخ در نوع خودش بی نظیر و قافلگیر کننده بود؛ ایشان فرمودند:
"طبیعت بیش از 5 ملیون سال است که تلاش میکند در وجود موجودات انرژی ای بگذارد تا نسلشان باقی بماند، من چطور در کمتر از 50 سال این انژی را خاموش کنم؟!؟!؟"

درست است که دانشجویان خام فقط خندیدند و فراموش کردند ولی این جمله هرگز فراموش من نخواهد شد...

/ 2 نظر / 26 بازدید
کاغذ رنگی

سلام واقعا شخصی به نام دکتر بهین وجود خارجی داره و اگر اینطوره یک کم بیشتر درباره‌اش توضیح بده ممنون

سارا

سلام میخوام بدونی که تو هم مثل تمام مردها فقط حق رو به خودتون میدید . امثال شما با این بی سوادیتون چطور می تونید اینقدر قاطعانه در مورد نظرات دیگرانی مثل دکتر بهین صحبت کنید . من با تمام قوانین این مملکت مخالفم و امیدوارم که نسل شما مردا به زودی منقرض بشه .