دنیای ...

دنیای کشکی کشکی ترین ها
دنیای بی صحابی و صد صحابی
دنیای بزهکاری های حلال
دنیای مستحب های مکروه
دنیای حرام های واجب
دنیای دست فروشی
دنیای دین به دنیا فروشی
دنیای خود فروشی
دنیای یک رنگی به رنگ آلودگی
دنیای آزادی از جنس دندان آبی
دنیای آزاد فکری و اندیشمندان اسیر!
دنیای سیمان های پوشالی
دنیای پوشال های سیمانی
دنیای کلاه برداری
دنیای کلاه گذاری
دنیای آر از بی کلاهی
دنیای کلاهک مدار - چه در انبار چه در شلوار

دنیای خوبی های یواشکی
دنیای بدی های در شیپور
دنیای درد و رنج پدرهای با غیرت
دنیای درد آه پسرهای آگاه
دنیای فریادهای شکسته دختر های معصوم
دنیای اشک های پنهان مردها
دنیای زنان شیر مرد
دنیای مردان آرایش کرده

دنیای کنکور
دنیای جوانان خر زده
دنیای جوانان خر مخ گاز زده
دنیای جوانان خر پییششان پرفسور
دنیای اختلالات صوتی ای به نام رپ!
دنیای شرم از جوان خوانده شدن
دنیای انسان های شکم مدار!
دنیای انسان های خدا ندار

-----------------------------------------------------------------------------------------

تمام دوستان من،

اگه علاقه شرکت توی این مبحث ژانر شناسی دارید لطفا بگید!

 

من هم از این عزیزان دعوت می‌کنم که همین کاری رو که  من (+) كاغذرنگي (+) و هابیل(+) کردیم، ادامه بدن:

امیر حسین شالچی

احسان مهدی زاده

نگار من(محسن ادیبی سره)

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید