افسانه ی کهن بهين

Birth of Behin<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

It’s a long time that the routs of Behin are growing in the fields of <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Persia. The great Place that will conquer all violence and guiltiness and keep away all crisis and confusion away from the dirt face of the green and soft planet EARTH.

Behin could be a savior leader or a brave king or maybe a hazardous and perilous enemy to thieves  

 

 

گفتار اندر بنيان نهادن افسانه بهين

اميد وارم تاريخچه ي بهين رو خوب خوب نخونده باشين چون فقط براي ترسوندن رقيبان نوشته شده البتهقصد داريم که اين شخصيت حماسي و افسانه اي رو پرورشش بديم ما چي مون از امريکايي ها کمتره که هري پاتر يا ارباب حلفه ها درست کنيم ؟ ها ؟ البته تا اين قسمت از افسانه همش دزدي بوده (من چه قدر شجاعم خودم هم نيدونم) -  اعطراف آدم رو سبک ميکنه !!! :D - .

 

بسي اميد واريم که اين مطالب دست آدم هاي پست و کثيف مثل علي بابا نيوفته !

 

گفتار اندر حجو علي بابا :

براي کسايي که جريان علي بابا رو نميدونن ميگم :

يه دعوايي بين ايراني ها عرب ها در مي افته و فارس ها که که ملت راست گو و درست کار و همچنين باهوش و زيرک به شمار مي آمدن به جرياني براي مسخره کردن اعراب در ميآ ورند و به تمام دنيا صادر ميکنن ! حالا اين جريان چي بوده ؟ خودتون حدث بزنين !!!!! 04.gif14.gif  نه شوخي کردم ميگم همون جريان علي بابا و دردان بغداد بوده که علي بابا نشونه ي  فارس ها و دزد ها اعراب  بودند ! که خلاصه علي بابا پدرشون رو در مياره و همه گنج شون رو برميداره آخر هم همشون رو به نيروهاي حفاظتي اون زمان معروف به ستع (سازمان تفتيش عقايد) بود تحويل داد. حالا چرا علي بابا کافر و خائنه چون ايتاليا اين داستان رو به اسم خودش در يونسکو (البته تغسير مرتيکه يونس هم بوده ها که نگفتن بابا آخه علي بابا اسم ايتاليايي ؟  آخه دزدا مگه هواپيما داشتن که از بغداد مياومندن ونيز) ثبت کرده ! اين بابا هم ( علي رو ميگم ) هيچ حرفي در مورد مليت خودش نزده با يه تعارف رفته ايتاليا بچه ناف ونيز شده ( برا من ) !!! البته اگه داستان بهين و دزدان بغداد بود و به من هم ميگفتن بيا ميرفتم ها (خداييش) .04.gif03.gif

 

درستنامه علي بابا و دزدان بغداد

نکته اول بايد در مورد نام داستان گفته بشه , همان طور که نميدونيد نام اصلی داستان پشنگ و بغدادی های دزد بوده که تعداد دزدان 13 نفر بوده و نکته دوم  اسم رمز غار دزدان کنجد نبوده بلکه نام نوعی گياه بوده که برای زرتشتی ها مقدس بوده و از اون يه شراب بسيار مسکر درست ميکردن و تو مراسم مقدسشون می خوردن ! حالا اين گياه منقرص شده فراموش شده يه فهميدم اصلا مسکر نيست يا مضر بوده والا من هم نفهميدم ولی ميدونم اسمش يادم رفته !09.gif

   البته مضائلی بسيار در اين باب موجود ميباشد که به علت زيق وقت از انها در اين post ياد نميشه !

 

/ 0 نظر / 35 بازدید