# افسانه

که بس روشن همی بینم شب تار

چنانم کرده این دنیای بیمار                                که بس روشن همی بینم شب تار به چشمم آب زیپو نوش لعل است                                ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 7 بازدید